De Filmkeuze van...

Speciale gasten kiezen hun favoriete film.

Regelmatig kiezen speciale gasten hun favoriete film en vertellen waarom zij deze zo graag nog eens willen zien. 

Onze eerstvolgende gast is Gijs Suy. Hij kiest de film Mullholland Drive en leidt de film in op donderdag 27 december om 19.30 uur. 

Tickets & trailer > 

De filmkeuze van Gijs Suy